20Монтаж на плеър                                15 лв.

Монтаж на усилвател                           50 лв.

Монтаж на високоговорител                 10- 30 лв.

Окабеляване                                       20- 100 лв.