Ремонт на Телевизионна и Спътникова техника

Установяване на повредата           20 лв.

 

 

 

Хардуерен ремонт                        20- 100 лв.