Установяване на повредата

10- 20 лв.

 

 

Хардуерен ремонт

20- 50 лв.